Disclaimer

Dette site er udarbejdet og ejes af HØIBERG og er kun til kommercielt formål og generel information. HØIBERG tilstræber at opdatere indholdet, men kan ikke garantere, at indholdet er fuldstændigt, korrekt eller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Indholdet på dette site er ikke tiltænkt som og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Formidling af denne information skaber ikke et kunde-fuldmægtig forhold med HØIBERG.

Der er links i dette site til eksterne internetsites og visse eksterne internetsites kan linke til dette site. HØIBERG er ikke ansvarlig for indholdet på nogle af disse eksterne internetsites. Et link til dette internetsite kan kun oprettes med forudgående skriftlig tilladelse fra HØIBERG. HØIBERG vil tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte dette site mod computervira, orme, trojanske heste eller andre trusler.

HØIBERG garanterer imidlertid ikke at dette site er fri for sådanne skadelige programmer og fralægger os ethvert ansvar for eller erstatningsansvar forbundet med tab på grund skadelige programmer modtaget fra dette site eller via filer downloaded fra dette site. Alt materiale på dette site er beskyttet af lov om copyright i Danmark og andre lande.

Materiale fra dette site må kun gengives, fordeles, videregives, vises, offentliggøres eller udsendes i henhold til loven eller med forudgående tilladelse fra HØIBERG.