Artikel om legal privilege publiceret i NIR (only in Danish)

27 April 2016

Artiklen ”Legal privilege for danske European patent attorneys” er blevet publiceret i NIR (Nordisk Immateriellt Rättsskydd).
Artiklen er forfattet af vores partner og European Patent Attorney, Jens Viktor Nørgaard og European Patent Attorney, Janni Wandahl Pedersen i samarbejde med advokat, PhD Bjørn von Ryberg (Accura Advokatpartnerselskab)

Se artiklen på http://www.nir.nu/ under overskriften: ”Legal privilege for danske European patent attorneys”