Claus Elmeros

Senior Partner, European Patent Attorney, European Design Attorney

Om Claus Elmeros

Uddannelse
CEIPI Diploma in Patent Litigation
Strasbourg, Frankrig, 2014

European Design Attorney, 2003

European Patent Attorney, 1997

Cand. polyt. (Maskinteknik)
Aalborg Universitet, 1989

Sprog
Dansk
Engelsk
Tysk
Hollandsk
Fransk

Claus er Senior Partner og rådgiver indenfor en lang række områder lige fra patentering af mekanik, medicoteknologi og produktionsteknologi til styresystemer og software. Han er desuden teamleder for HØIBERG's Design-afdeling.

Hans kunder omfatter en bred vifte af nystartede, små, mellemstore virksomheder og internationale koncerner.

Han blev i 2010 beskikket som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten i patentsager og medvirker som syn- og skønsmand ved retssager.

Claus begyndte i patentbranchen i 1990 som sagsbehandler hos den Europæiske Patentmyndighed i Holland. Han har siden 1995 rådgivet om patenter og registreret designbeskyttelse, herunder udarbejdelse og behandling af patentansøgninger, patenterbarhedsvurderinger, licensering, krænkelsesvurdering samt indsigelses- og appelsager over for Den Europæiske Patentmyndighed og Patent- og Varemærkestyrelsen.

Han har en baggrund som civilingeniør fra virksomhedsteknologi-linjen på Aalborg Universitet, hvor han er specialiseret indenfor mekaniske konstruktioner, fremstillingsteknologi, procesteknik og robotteknik.

Personlige ratings

Endnu engang bliver Claus Elmeros, Partner, European Patent & Design Attorney, anerkendt og anbefalet i kategorien ”field of prosecution” i IAM Patents 1000 – The World’s Leading Patent Practitioners 2016, en guide udarbejdet af det anerkendte magasin Intellectual Asset Management (IAM).

http://www.iam-magazine.com/patent1000/

DIVERSE HVERV OG MEDLEMSKABER

  • Sagkyndigt medlem af Østre Landsret
  • Teknisk dommer, Sø- & Handelsretten
  • Syn- og skønsmand ved retssager
  • Kasserer, ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)
  • Medlem, FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle)
  • Medlem, FIR (Foreningen Industriel Retsbeskyttelse)
  • Medlem, AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle)
  • Medlem, LES (Licensing Executives Society)
  • Underviser, CEIPI (Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle)
  • Medlem, EPI (European Patent Institute)