Hanne Simonsen

Teamleder, IP Administrator, QIPA, European Design Attorney

Om Hanne Simonsen

Uddannelse
European Design Attorney, 2019

Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA), 2014

Kontoruddannet, Landbrugsministeriet, 1988

Sprog
Dansk
Engelsk

Hanne varetager administrativ behandling af patent- og designansøgninger i samarbejde med vores patent- og designrådgivere.

Hun har gennemført uddannelsen som Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA) i 2014.

Hanne har arbejdet som IP Administrator hos HØIBERG siden 2019, og har gennem de seneste 31 år arbejdet både med patenter, varemærker og designs i andre bureauer for små, mellemstore og internationale virksomheder.

Hanne har siden 2021 været teamleder for HØIBERGs IP Administrator team.

DIVERSE HVERV OG MEDLEMSKABER

  • Medlem, DAIPA (Danish Association of Intellectual Property Administrators)