Janni Wandahl Pedersen

Partner, European Patent Attorney, CDPA

Om Janni Wandahl Pedersen

Uddannelse
CEIPI Diploma on Patent Litigation
Strasbourg, Frankrig, 2018

European Patent Attorney, 2015

Certificeret Dansk Patent Agent (CDPA), 2013

PhD (Molekylær cellebiologi)
Københavns Universitet, 2007

Cand. scient. (Humanbiologi)
Københavns Universitet, 2003

BSc (Biologi)
Københavns Universitet, 2000

Sprog
Dansk
Engelsk

Janni rådgiver indenfor alle områder af life science, men er specialiseret indenfor sundhed og medicin, medicinsk udstyr, lægemidler, molekylærbiologi, bioteknologi og cleantech.

Hendes kunder omfatter alt lige fra innovative nystartede virksomheder og individuelle forskere til danske universiteter samt mellemstore virksomheder primært inden for den bioteknologiske og farmaceutiske industri. De er primært fokuseret indenfor lægemidler, små organiske og bioorganiske molekyler, proteiner og gener, biomarkører, medicinsk behandling og diagnostik.

Janni begyndte som patentrådgiver hos HØIBERG i 2009 og blev partner i 2016.

Janni arbejder med alle aspekter af patentering, fra patenterbarhedsanalyser til udarbejdelse og sagsbehandling af patentansøgninger, freedom-to-operate analyser, indsigelses- og appelprocedurer i Europa, IP due diligence samt udarbejdelse af IP strategier. Janni har også erfaring med håndtering af patentretsager i Danmark og USA.

Janni er humanbiolog (M.Sc.) og har en PhD indenfor molekylær signalering og genekspression i neuronale stamceller. Janni har endvidere arbejdet som post doc i et stort internationalt firma, hvor hun forskede i effekterne af probiotika.

Herudover fungerer hun som underviser og sparringspartner for universitetsstuderende med særlig fokus på patentering og kommercialisering.

DIVERSE HVERV OG MEDLEMSKABER

  • Bestyrelsesmedlem, ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)
  • Medlem, EPI (European Patent Institute)