Janni Wandahl Pedersen

Partner, European Patent Attorney, CDPA

Om Janni Wandahl Pedersen

Uddannelse
CEIPI Diploma on Patent Litigation
Strasbourg, Frankrig, 2018

European Patent Attorney, 2015

Certificeret Dansk Patent Agent (CDPA), 2013

PhD (Molekylær cellebiologi)
Københavns Universitet, 2007

Cand. scient. (Humanbiologi)
Københavns Universitet, 2003

BSc (Biologi)
Københavns Universitet, 2000

Sprog
Dansk
Engelsk

Janni rådgiver indenfor alle områder af life science, men er specialiseret indenfor sundhed og medicin, bioteknologi, diagnostik, medicinsk udstyr og cleantech. Hun har særlig ekspertise indenfor patentering af peptid- og small molecule lægemidler, antistof-baserede lægemidler, medicinske behandlinger og biomarkører.

Hendes kunder omfatter alt lige fra innovative nystartede virksomheder og individuelle forskere til danske universiteter samt mellemstore virksomheder primært inden for den bioteknologiske og farmaceutiske industri.

Janni begyndte som patentrådgiver hos HØIBERG i 2009, blev partner i 2016 og er teamleder af HØIBERGs biotek afdeling.

Janni rådgiver om IP strategi, IP due diligence, forretningsudvikling, licensaftaler, freedom-to-operate (FTO), gyldighed af patenter, indsigelse og appelprocedurer ved EPO (Den europæiske patentmyndighed), supplerende beskyttelsescertifikat (SPC) nationalt og internationalt, samt udarbejdelse og sagsbehandling af patentansøgninger. Janni har desuden omfattende erfaring med at repræsentere kunder til mundtlige forhandlinger hos EPO (eksaminering, indsigelse og appel). Janni har også erfaring med håndtering af patentretsager i Europa og USA.

Janni har en MSc i humanbiolog en PhD i molekylær cellebiologi, begge fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Før hun startede hos HØIBERG arbejdede Janni som forsker i et stort internationalt firma.

DIVERSE HVERV OG MEDLEMSKABER

  • Bestyrelsesmedlem, ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)
  • Medlem, EPI (European Patent Institute)
  • Medlem, FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle)