Jens Viktor Nørgaard

Partner, Head of Biotechnology & Plant Sciences, European Patent Attorney

Om Jens Viktor Nørgaard

Uddannelse
CEIPI Diploma on Patent Litigation
Strasbourg, Frankrig, 2018

European Patent Attorney, 2003

PhD (Biokemi og genetik), 1992

Forstkandidat
Landbohøjskolen, 1988

Sprog
Dansk
Engelsk
Tysk
Svensk
Fransk

Jens Viktor rådgiver indenfor alle områder af life science og medikoteknologi, som favner alt lige fra genetik og molekylærbiologi til lægemidler, diagnostik, analyseapparatur, og medicinsk udstyr.  

Hans kunder omfatter alt fra store internationale virksomheder til små danske og udenlandske virksomheder til universiteter og forskningsinstitutioner. Kunderne er primært fokuseret på bioteknologi, medikoteknik og greentech.

Jens Viktor rådgiver om IPR-strategi, IPR-organisering og -ledelse i virksomheder, forretningsudvikling, licensaftaler, freedom-to-operate, gyldighed af patenter, indsigelser og appeller hos EPO (Den Europæiske Patentmyndighed) udover udarbejdelse og behandling af patentansøgninger. Jens Viktor har omfattende erfaring med at repræsentere kunder ved mundtlige forhandlinger, indsigelses- og appelsager over for den Europæisk Patentmyndighed.

Jens Viktor har arbejdet som patentrådgiver (bl.a. hos HØIBERG) fra 1998 til 2003 og har siden opnået stor erfaring indenfor biotekindustrien som patentdirektør i to danske biotekvirksomheder. I 2008 vendte Jens Viktor tilbage til HØIBERG som partner og teamleder for vores Biotech afdeling, og har siden 2015 været bestyrelsesformand for HØIBERGs bestyrelse.

Herudover er Jens Viktor en respekteret og erfaren foredragsholder/underviser i Danmark og internationalt. Han har i flere år forelæst ved morgenmøder hos Medicon Valley Alliance og ved internationale konferencer om biotek-patentering og underviser i europæisk patentpraksis for US patent attorneys i USA. Siden 2013 har han været beskikket som sagkyndig dommer ved Oslo Tingrett i patentsager.

Jens Viktor har en baggrund som Forstkandidat fra Landbohøjskolen (nu Københavns Universitet), med speciale indenfor biokemi og plantebioteknologi. Specialet blev gennemført ved Uppsala Universitet. Jens Viktor har endvidere en PhD i forstgenetik og biokemi ligeledes fra Landbohøjskolen. Derefter arbejdede Jens Viktor i en årrække som forsker ved Københavns Universitet og Phytera A/S.

DIVERSE HVERV OG MEDLEMSKABER

  • Bestyrelsesformand, HØIBERG
  • Medlem, EPI (European Patent Institute)
  • Medlem, ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)
  • Medlem, FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle)
  • Medlem, FIR (Foreningen Industriel Retsbeskyttelse) 
  • Medlem, AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle)
  • Sagkyndig dommer ved Oslo Tingrett i patentsager

Udgivelser

Immaterialretlig Crossover
Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund, Martin Lavesen
1. udgave 2015, Dansk Immaterialret IV, Gjellerup/Gads Forlag.
Forfatter af kapitlet: "Forretningsmæssigt baseret patentstrategi."