Marisa Punzi

Patentrådgiver

Om Marisa Punzi

Uddannelse
PhD (Biotechnology)
Lund Universitet, Sverige, 2015

MSc (Biotechnology)
University of Pavia, Italien, 2010

Sprog
Italiensk
Engelsk
Fransk
Svensk
Dansk

Marisa rådgiver indenfor life science, food tech og cleantech.

Marisa startede hos HØIBERG i 2015 og har siden arbejdet med kunder indenfor innovative opstartsfirmaer og individuelle forskere samt universiteter i både Danmark, Sverige og udlandet.

Hun har en omfattende baggrund fra hendes studier på det prestigefyldte Pavia universitet, Italien samt PhD studier på Lund universitet, hvor hun arbejdede med udviklingen af en ny teknologi til behandling af spildevand fra tekstilfabrikation. Marisa har oparbejdet erfaring i områder såsom uorganisk katalyse, biologisk og kemisk oxidation af organiske forbindelser og molekylærbiologi anvendt i studiet af mikrobielle samfund.

Under hendes PhD, var Marisa involveret i adskillige samarbejdsprojekter med universiteter i Sverige og Storbritannien og med firmaer, der arbejder med miljøteknologier.

DIVERSE HVERV OG MEDLEMSKABER

  • Medlem, ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)