Ninna Schiøler Hansen

Patentrådgiver

Om Ninna Schiøler Hansen

Uddannelse
PhD (Basal Metabolisme) Københavns Universitet, 2017

MSc (Humanbiologi) Københavns Universitet, 2012

BSc (Biologi) Københavns Universitet, 2009

Sprog
Dansk
Engelsk

Ninna er i øjeblikket på barselsorlov.

Ninna rådgiver indenfor alle områder af life science, herunder cellebiologi, molekylærbiologi, patofysiologi, og farmakologi.

Hun startede hos HØIBERG i 2018, og har et års erfaring fra et andet dansk patentbureau.

Ninna har en baggrund indenfor humanbiologi, og i 2017 opnåede hun en PhD fra Københavns Universitet i samarbejde med Rigshospitalet. Under sin PhD har Ninna opnået viden indenfor stamcellebiologi, in vitro stamcelleforsøg, celle signalering, gen ekspression, FACS analyse, samt muskel og fedtstamcelle proliferation og differentiering. Derudover har Ninna beskæftiget sig med epigenetik, herunder DNA methylering, og den epigenetisk regulering af forskellige cellulære processer.

 

DIVERSE HVERV OG MEDLEMSKABER

  • Associeret medlem, ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)