Susanne Høiberg

Founding Partner, European Patent Attorney, European Trademark Attorney

Om Susanne Høiberg

Uddannelse
CEIPI Diploma in Patent Litigation
Strasbourg, Frankrig, 2013

European Trademark Attorney, 1999

European Patent Attorney
Université de Strasbourg, Frankrig, 1997

Læge
Københavns Universitet, 1988

Sprog
Dansk
Engelsk
Tysk
Fransk
Svensk
Italiensk
Kinesisk

Susannes kunder omfatter alt lige fra små opstartsvirksomheder til multinationale virksomheder.

Udover at varetage retssager på vegne af hendes kunder fungerer Susanne også som syn- og skønsmand i patentretssager og er beskikket som sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret.

Herudover er Susanne en respekteret og erfaren foredragsholder og underviser i både ind- og udland.

HØIBERG blev grundlagt af Susanne i 1995, og hun er i dag medlem af HØIBERGs bestyrelse.   

Susanne blev uddannet som læge i 1988 fra Københavns Universitet og har arbejdet som læge på Glostrup Hospital og som kræftforsker inden skiftet til IPR-området.

Personlige ratings

"Biotechnology doyenne Susanne Høiberg focuses all her energies on helping clients to develop their business".

Susanne Høiberg, CEO, Partner og European Patent & Trademark Attorney, er endnu engang blevet anerkendt og anbefalet i kategorien ”field of prosecution” i IAM Patents 1000 – The World’s Leading Patent Practitioners 2016, en guide udarbejdet af det anerkendte magasin Intellectual Asset Management (IAM).

http://www.iam-magazine.com/patent1000/

IP STARS har udnævnt senior partner, European Patent Attorney og European Trademark Attorney, Susanne Høiberg til en af de 250 bedste IP-rådgivere i verden.

Se hele listen her.

DIVERSE HVERV OG MEDLEMSKABER

  • Bestyrelsesmedlem, HØIBERG
  • Syn- og skønsmand ved retssager
  • Fagdommer ved Sø- & Handelsretten
  • Sagkyndig dommer i Vestre Landsret og Østre Landsret
  • Bestyrelsesmedlem, Visiopharm
  • Medlem, ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)
  • Medlem, FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle)
  • Medlem, FIR (Foreningen Industriel Retsbeskyttelse)

Udgivelser

Immaterialretlig Crossover
Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund, Martin Lavesen
1. udgave 2015, Dansk Immaterialret IV, Gjellerup/Gads Forlag.
Forfatter af kapitlerne:
"Freedom to operate-analyser i relation til patenter, SPC'er og brugsmodeller"
"Patent-due diligence."