Europa Parlamentet godkender nyt EU enhedspatent

12. december 2012

EU er kommet et fælles europæisk patentsystem et stort skridt nærmere, da Europa Parlamentet den 11. december 2012 godkendte reglerne for det nye europæiske enhedspatent.
Det fælles europæiske patentsystem vil give patenthavere mulighed for at opnå fælles patentbeskyttelse i 25 af EU’s lande gennem én enkel registrering hos Den Europæiske Patentmyndighed, og der vil kun skulle betales ét enkelt fornyelsesgebyr til samme instans.
Fornyelsesgebyret forventes at svare til det nuværende fornyelsesgebyr for 3-5 lande, og en reduktion vil være til rådighed for små og mellemstore virksomheder. En fælles patentdomstol vil blive oprettet til håndhævelse af det fælles patent. Domstolen vil bestå af en første decentral instans og en centraliseret instans for appel.
Det forventes, at traktaten om oprettelse af en fælles patentdomstol vil blive underskrevet af stats-og regeringscheferne for de deltagende lande den 18. februar 2013. Før traktaten kan træde i kraft skal den som minimum ratificeres af Storbritannien, Frankrig, Tyskland og 10 yderligere lande. De første enhedspatenter forventes udstedt 1. april 2014.

For yderligere information om enhedspatentet, er du velkommen til at kontakte os på
hoiberg@hoiberg.com