FTO - Freedom-to-what?

4. december 2015

Af Peter Borg Gaarde & Susanne Høiberg, HØIBERG A/S 

Du har fået et patent på dit produkt - men har du adgang til markedet? Forstå FTO på fem minutter.

Et patent er en forbudsret, og dermed giver et patent  ikke i sig selv patenthaver ret til at udnytte opfindelsen. Opfindelsen kan jo f.eks. indeholde teknologi, der er patenteret af tredjepart, eller udgøre en forbedret version af en opfindelse, der er patenteret af tredjepart. I et patent defineres eneretten i patentkravene, beskrives i selve patentbeskrivelsen og eksemplificeres i eksempler og tegninger.   

Læs hele artiklen her.