”Patent Pending” - Skal dine produkter mærkes?

13. februar 2015

Af Peter Borg Gaarde, HØIBERG A/S

Når man har begået en opfindelse og indleveret en patent­ansøgning, kan man mærke produkter, der er omfattet af beskyttelsen fra denne patentansøgning, med “Patent Pending”. Denne mærkning er tilladt allerede fra den dag patent­ansøgningen er indleveret. Men er det en god idé at mærke sine produkter fra dag ét? Hvilken information skal mærkningen indeholde? Er der forskel på regler for mærkning i de enkelte lande? Kan man blive straffet for at gøre det forkert?  Og hvad gør man, når patentansøgningen ikke længere er “pending”, men er blevet udstedt som et egentligt patent? Disse spørgsmål – og mange andre – vil blive besvaret i det følgende, med fokus på Danmark, Europa, USA og Kina.

Læs hele artiklen her.