Stem JA til Enhedspatent og fælles patentdomstol

8. maj 2014

- fordi

  • Det er et tilbud om enklere og billigere patentmuligheder

  • De nuværende patentmuligheder forsvinder ikke

  • Det medfører større ensartethed i vurdering af patenter

  • De lavere omkostninger især giver mindre virksomheder mulighed for at håndhæve patentrettigheder

  • Det medfører hurtigere afgørelser af retssager

  • Der vil kunne føres sager i Danmark med gyldighed for alle medlemslande

Læs hele artiklen her.