Teknologioverførelsesaftaler - EU ændrer konkurrenceregler med tilbagevirkende kraft.

12. september 2014

EU's ændrede regler for teknologioverførelses-aftaler trådte i kraft d. 1. maj i år – men får fra 1. maj 2015 også virkning på allerede eksisterende aftaler. Vi gennemgår de væsentligste ændringer i denne artikel.

Læs hele artiklen her.