Claus Elmeros udnævnt til sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten

8. juni 2010

Claus Elmeros, MSc, European Patent Attorney, partner, er blevet udnævnt til sagkyndig dommer af Sø- og Handelsretten med virkning fra 1. januar 2010. Claus har arbejdet med patenter siden 1990 og blev European Patent Attorney i 1997.
Han arbejder med patenter, herunder udarbejdelse, sagsbehandling, håndhævelse af patentrettigheder og indsigelses- og ankesager ved Den Europæiske Patentmyndighed og i Danmark. Han har også erfaring som domstolsudnævnt teknisk ekspert i danske patentkrænkelsessager.
Siden 1999 har han undervist på CEIPI kurset i København (CEIPI: Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle) og er medlem af Patentagentforeningens bestyrelse.