HØIBERG afholder GÅ-HJEM-MØDE om "FREMTIDENS PATENTBUREAU OG FORVENTNINGER " onsdag den 6. november 2013 kl. 16.00 – 18.00

22. oktober 2013

HØIBERG har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at udvikle og nytænke patentbranchens måder at arbejde på bla. ved at få analyseret og få identificeret branchens styrker, mangler og potentialer.
I den forbindelse holder vi et gå-hjem-møde, hvor vi  orienterer om de kompetencer, der fremover skal fokuseres på for både kunder og patentbureauer.
Vi har desuden en række spændende indlæg fra eksterne virksomheder, kunder og Dansk Industri.
Tilmelding via mail nødvendig til Helle Lystrup/Public Sense
helle@publicsense.dk senest mandag den 4. november 2013, da vi har et begrænset antal pladser.