Ingen IP rettigheder går tabt med Storbritanniens udtræden af EU den 31. januar 2020

30. januar 2020

Dette gælder både for patentansøgninger, udstedte patenter, designs, varemærker og SPC’er. Da patenter i Europa primært varetages af det Europæiske patentkontor (the European Patent Office, EPO), som IKKE er en EU institution, fortsætter patentprocessen som vanligt. En overgangsordning, der primært er relevant for varemærker og designs, træder i kraft og gælder frem til 31. december 2020, hvorefter der vil skulle søges om disse rettigheder direkte i Storbritannien. Læs evt. mere her: https://ficpi.org/news/ficpi-briefing-note-brexit-and-ip