Sådan behandler vi dine data

Privatlivspolitik

I vores privatlivspolitik kan du læse om hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som vi kommer i besiddelse af.

Indsamling af personlige oplysninger og hvad vi bruger oplysningerne til

De personlige oplysninger vi indsamler kan f.eks. være dit navn, køn, nationalitet, e-mail, telefon, firma- eller privatadresse.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, som er nødvendige i forhold til at kunne opfylde fastsatte formål - f.eks. i forbindelse med opfyldelse af din anmodning og benyttelse af vores services, administration af din relation til os, og opfyldelse af retlig forpligtelse.

Vi bruger kun dine personlige oplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, medmindre lovgivningen tillader os at kontakte dig uden først at indhente dette. Hvis du fremover ikke ønsker at modtage nyhedsbreve og lignende fra os, har du mulighed for at angive dette.

Da vores services er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor eller din vanlige kontaktperson hos os til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. 

Hvis vi videregiver dine persondata til andre, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer, der sikrer, at vi lever op til dette.

Cookies

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle oplysninger via cookies.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig. Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst. 

Kontaktoplysninger

HØIBERG
Adelgade 12
DK-1304 København K

CVR: 38 29 60 27
T.: +45 3332 0337
M: hoiberg@hoiberg.com
www.hoiberg.com

 

* * *

Opdateret: Marts 2018