Sådan behandler vi dine data

Privatlivs- og cookiepolitik

 
Når du benytter services fra eller i øvrigt interagerer med os, er vi, HØIBERG P/S, (”HØIBERG”, ”os”, ”vi”, ”vores”) dataansvarlig, og vi indsamler og registrerer derfor personoplysninger om dig.

Vi har følgende kontaktoplysninger:

HØIBERG
Adelgade 12
1304 København K
Danmark
CVR 38296027
Tel. (+45) 33 32 03 37
Fax (+45) 33 32 03 84
Mail: hoiberg@hoiberg.com

I denne privatlivs- og cookiepolitik kan du læse om, hvordan vi - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom, fx cookiebekendtgørelsen og databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) - gør brug af cookies, og hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du er kunde hos os, tilmelder dig vores nyhedsbreve, tilmelder dig og deltager i vores webinarer eller andre arrangementer, og/eller i øvrigt tager kontakt til os.

Da nogle af vores services er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor eller din vanlige kontaktperson hos os til at meddele os dine ændringer.

Når du tager kontakt til os
Hvis du tager kontakt til os, behandler vi dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, titel, evt. firmanavn og firmaadresse, mv.

Behandlingens formål er at besvare din henvendelse og servicere dig på bedst mulig vis. Behandlingen finder sted på baggrund af disse legitime interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger så længe som det er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse og i en vis periode herefter i det omfang det er nødvendigt for os at kunne dokumentere den vejledning/rådgivning, vi har givet. I det omfang din henvendelse sker som led i et løbende kundeforhold opbevarer vi dine oplysninger som beskrevet nedenfor under afsnittet ”Når du er kunde hos os”.

Når du er kunde hos os
Når du eller din virksomhed benytter services hos os, behandler vi fx kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, titel, firmanavn og firmaadresse, evt. din nationalitet, tillige med navn og firma- eller privatadresse og nationalitet på opfinderen, hvis der er tale om bistand til en patent- og/eller design-ansøgning.

Formålet med behandlingen er at yde dig rådgivning i henhold til den aftale vi har indgået og for at efterleve patentmyndighedernes krav til f.eks. en patentansøgning. Behandlingen sker i dette tilfælde på baggrund af vores pligt til at opfylde en kontrakt (GDPR art. 6, stk.1, litra b).

Oplysninger relateret til sager om patentansøgninger opbevares i op til 31 år efter patentansøgningen er indleveret til de relevante myndigheder. Øvrige oplysninger opbevarer vi som udgangspunkt i 5 år efter udløbet af det år, hvori vores services blev leveret, hvorefter vi sletter dem. 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, behandler vi dit navn og e-mailadresse.

Vi behandler dine oplysninger med det formål at kunne levere nyhedsbreve til dig. Behandlingen finder sted på baggrund af det samtykke (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), som du afgiver ved tilmeldingen til vores nyhedsbreve. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til hoiberg@hoiberg.com eller framelde dig direkte i et af nyhedsbrevene.

Vi opbevarer oplysningerne, indtil du trækker samtykket tilbage, hvorefter vi sletter dem.

Når du tilmelder dig vores arrangementer, kurser eller webinarer, herunder vores patentskole
Når du tilmelder dig vores arrangementer, webinarer, kurser og lignende, indsamler vi dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og navn på din virksomhed.

Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og afholde disse arrangementer for dig samt for at kunne kommunikere med dig om arrangementet, fx sende dig materiale og evt. deltagerbevis fra arrangementet. Behandlingen finder sted på baggrund af disse legitime interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Ligeledes kan behandlingen finde sted på baggrund af vores pligt til at overholde vores del af aftalen om din deltagelse i vores arrangement mv. (GDPR art. 6, stk.1, litra b).

Afholdes arrangementet virtuelt, fx via Microsoft Teams, vil det navn, du logger dig ind med, være synligt for de øvrige deltagere, tillige med det du eventuelt måtte skrive i chatten.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil arrangementet er afholdt, og i op til 3 måneder efter arrangementet er afviklet. Hvis der er tale om et forløb der består af en række af arrangementer, opbevares dine oplysninger, indtil det sidste arrangement i rækken er afholdt, og i op til 3 måneder herefter.

Modtagere af dine personoplysninger og videregivelse til tredjemand
Vi behandler dine oplysninger fortroligt, og vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, når vi er forpligtet hertil i henhold til patentlove i og udenfor EU, f.eks. som led i indberetning til en myndighed, eller i tilfælde af at det er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål, fx i forbindelse med indgivelse af patentansøgninger.

Vi bruger kun dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, medmindre lovgivningen tillader os at kontakte dig uden først at indhente dette.

Databehandlere
Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer, der sikrer, at vi lever op til dette.

Når vi behandler dine personoplysninger, gør vi brug af databehandlere, der behandler oplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Disse databehandlere er underlagt fortrolighed og garanterer desuden, at de har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der lever op til lovgivningen.

Vi har skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS
Vi overfører kun dine personoplysninger til lande udenfor EU/EØS, når dette er nødvendigt eksempelvis i forbindelse med ansøgning om patentrettigheder i lande udenfor EU/EØS. I tilfælde af at overførsel ud af EU/EØS måtte være nødvendig, vil en sådan overførsel finde sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder, der giver ret til at

  • anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
  • få behandlingen af dine oplysninger begrænset
  • modsætte dig behandlingen (fx i relation til behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring)
  • trække et afgivet samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage ved at skrive til hoiberg@hoiberg.com (tilbagekaldelsen har ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget før til tilbagekaldelse af dit samtykke)
  • anmode om at modtage de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportalitet)
  • ret til at indgive klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (læs mere om indgivelse af klage her: Datatilsynet)

Adgangen til at udøve visse af dine rettigheder kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Cookies
På hjemmesiden gør vi brug af egne og tredjepartscookies, som bl.a. giver oplysninger om brugen af vores hjemmeside. En cookie er en lille bid information, som sendes til din browser fra en webserver, og som gemmes på din enhed.

Udover nødvendige cookies anvender vi statistikcookies. Nødvendige cookies hjælper med at gøre vores hjemmeside brugbar fx ved at aktivere grundlæggende funktioner som at kunne navigere rundt på siderne, give adgang til sikre områder af hjemmesiden mv. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies. Statistikcookies hjælper os med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Ingen af vores cookies indsamler personoplysninger om dig. Vi er dog alligevel forpligtet til at indhente dit samtykke til at sætte cookies for så vidt angår alle andre cookies end nødvendige. Du kan til hver en tid trække et afgivet samtykke tilbage her.

Herudover har du også mulighed for at blokere eller slette vores cookies. Læs mere om hvordan her. Vær dog opmærksom på, at hvis du enten blokerer eller sletter vores cookies, kan det ske, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Kategori: Nødvendig (2)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.


COOKIE NAVN

UDBYDER

FORMÅL

UDLØB

TYPE

rc::a

google.com

Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig person eller en software-robot. Dette muliggør tilmelding til nyhedsbrev.

Persistent

HTML

rc::c

google.com

Benyttes til at bestemme, om brugeren er en virkelig person eller en robot.

Session

HTML

wwwhoibergcomSession

hoiberg.com

Session cookie der husker sprogvalg, filtre m.v.

Session

HTML

 

 

 

 

 

Kategori: Statistik (1)

Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.


COOKIE NAVN

UDBYDER

FORMÅL

UDLØB

TYPE

p.gif

typekit.net

Denne cookie benyttes internt på hjemmesiden for at analysere og holde styr på hjemmesidens fonts. Indsamler ikke persondata.

Session

Pixel

player.vimeo.com

vimeo.com

Husker navigation og præferencer i videoafspilning og sender statistik til vimeo.com

 

 

* * *

Opdateret: Marts 2021