Disclaimer

Denna webbplats är sammanställd och ägs av HØIBERG och är endast för kommersiella ändamål och allmän information. HØIBERG strävar efter att uppdatera innehållet, men kan inte garantera att innehållet är komplett, korrekt eller i enlighet med gällande lagstiftning. Innehållet på denna webbplats är inte tänkt som och kan inte ersätta juridisk rådgivning. Spridning av denna information skapar inte en kund-agent-relation med HØIBERG.

På denna webbplats finns länkar till externa webbplatser och vissa externa webbplatser kan länka till denna webbplats. HØIBERG tar inte ansvar för innehållet på någon av dessa externa webbplatser. En länk till denna webbplats kan endast upprättas efter skriftligt tillstånd från HØIBERG. HØIBERG kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda denna webbplats mot datavirus, skadeprogram, trojanska hästar och andra hot.

HØIBERG garanterar dock inte att denna webbplats är fri från sådana skadliga program och avsäger sig något sådant ansvar eller ansvar för förlust eller skada orsakad av skadliga program som mottagits från denna webbplats eller genom filer nedladdade från denna webbplats. Allt material på denna webbplats är skyddat av upphovsrättslagen i Danmark och andra länder.

Material från denna webbplats får endast reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras eller sändas i enlighet med lagen eller med förhandsgodkännande från HØIBERG.