Så behandlar vi dina personuppgifter

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter och vad vi använder informationen till

De personuppgifter som vi samlar in kan t.ex. vara ditt namn, kön, nationalitet, e-post, telefon, företagsadress eller privata adress.

Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för specifika syften, exempelvis för att kunna utföra din begäran och användning av våra tjänster, administration av ditt förhållande till oss samt uppfyllande av juridisk skyldighet.

Vi använder endast dina personuppgifter till marknadsförande ändamål om du uttryckligen har gett ditt medgivande, såvida inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan att först införskaffa detta. Om du inte vill ta emot nyhetsbrev och liknande från oss i framtiden har du möjlighet att ange detta.

Då vår service är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade, ber vi dig att upplysa oss om relevanta ändringar av dina uppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna nedanför eller din vanliga kontaktperson hos oss för att meddela dina ändringar.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte som låg till grund för vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter.

Om vi delar dina personuppgifter till andra, kommer vi först inhämta ditt medgivande och informera om vad dina uppgifter kommer att användas till. Du kan när som helst invända mot denna typ av delning. Vi kommer inte att först inhämta ditt medgivande om vi enligt lag är skyldiga att dela dina uppgifter, exempelvis som en del av rapportering till en myndighet.

Säkerhet

Vi har höga säkerhetsstandarder, också när det gäller skyddet av dina personuppgifter. Därför har vi ett antal interna förfaranden för att säkerställa att vi lever upp till detta.

Cookies

Om vi har placerat cookies på din enhet kommer du att bli informerad om användningen och syftet med att samla in information via cookies.

Innan vi placerar cookies på din enhet ber vi om ditt medgivande. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionalitet och inställningar kan dock användas utan ditt medgivande.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få insyn i de uppgifter som vi behandlar om dig. Om du ber om det kan vi upplysa dig om de uppgifter som vi har om dig. Tillgången kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontaktuppgifter

HØIBERG
Adelgade 12
DK-1304 København K

CVR: 38 29 60 27
T.: +45 3332 0337
M: hoiberg@hoiberg.com
www.hoiberg.com

 

* * *

Uppdaterat: Mars 2020