Så behandlar vi dina personuppgifter

Hur vi behandlar din personliga information

Policy för sekretess och cookies

När du använder tjänster från eller på annat sätt interagerar med oss ​​är vi, HØIBERG P / S, ("HØIBERG", "oss", "vi", "vår") personuppgiftsansvarig och samlar därför in och registrerar personlig information om dig.

Vi har följande kontaktinformation:

HØIBERG P/S
Adelgade 12
DK-1304 København K
Danmark
CVR 38296027
Tel. (+45) 33 32 03 37
Fax (+45) 33 32 03 84
Mail: hoiberg@hoiberg.com

I denna personuppgifts- och cookiepolicy kan du läsa om hur vi, i enlighet med, vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, såsom exempelvis EU:s dataskyddförordning (GDPR) och danska ”cookiebekendtgørelsen”, använder cookies och hur vi samlar in och behandlar din personliga information när du är kund hos oss, anmäler dig till våra nyhetsbrev, anmäler dig och deltar i våra webbseminarier eller andra evenemang och / eller på annat sätt kontaktar oss.

Eftersom vissa av våra tjänster är beroende av att din information är korrekt och uppdaterad ber vi dig att informera oss om eventuella ändringar av din personliga information. Du kan använda kontaktinformationen ovan eller din vanliga kontaktperson hos oss för att meddela dina ändringar.

När du kontaktar oss
Om du kontaktar oss behandlar vi din kontaktinformation, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, titel, eventuellt företagsnamn och företagsadress etc.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att besvara din förfrågan och ge dig service på bästa möjliga sätt. Behandling av dina personuppgifter sker på grundval av dessa berättigade intressen (GDPR artikel 6 (1) (f)).

Som utgångspunkt lagrar vi din information så länge som är nödvändigt för att kunna svara på din förfrågan och under en viss tid därefter i den utsträckning det är nödvändigt för oss att kunna dokumentera den vägledning / rådgivning som vi har gett. I den mån din förfrågan sker som en del av en pågående kundrelation lagrar vi din information enligt beskrivningen nedan under avsnitt "När du är kund hos oss".

När du är kund hos oss
När du eller ditt företag använder tjänster hos oss behandlar vi kontaktinformation, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, titel, företagsnamn och företagsadress samt vid behov din nationalitet. Vid hjälp med en patent- och / eller designansökan behandlas uppfinnarens namn och företag eller privata adress samt nationalitet.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att ge dig råd i enlighet med det avtal vi har ingått och att uppfylla patentmyndigheternas krav på t.ex. en patentansökan. Behandlingen av personuppgifter sker i detta fall på grundval av vår skyldighet att fullgöra ett kontrakt (GDPR artikel 6, 1 mom., Bokstav b).

Information i samband med patentansökningsärenden lagras i upp till 31 år efter det att patentansökan har lämnats in till berörda myndigheter. Vi lagrar i allmänhet annan information i fem år efter utgången av året då våra tjänster tillhandahölls, varefter vi tar bort dem.

När du anmäler dig till våra nyhetsbrev
När du anmäler dig till våra nyhetsbrev behandlar vi ditt namn och e-postadress.

Vi behandlar din information i syfte att kunna leverera nyhetsbrev till dig. Behandlingen sker på grundval av det samtycke (GDPR artikel 6, 1 avsnitt, bokstav a) som du ger när du prenumererar på våra nyhetsbrev. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till hoiberg@hoiberg.com eller avregistrera dig direkt i ett av nyhetsbreven.

Vi behåller informationen tills du återkallar ditt samtycke, varefter vi raderar den.

När du anmäler dig till våra evenemang, kurser eller webbseminarier, inklusive vår patentskola
När du anmäler dig till våra evenemang, webbseminarier, kurser och liknande samlar vi in ​​ditt namn, telefonnummer, e-postadress och ditt företags namn.

Vi behandlar denna information för att kunna administrera och hålla dessa evenemang för dig och för att kunna kommunicera med dig om evenemanget, t.ex. skicka material och eventuellt bevis på deltagande vid evenemanget. Personuppgiftsbehandlingen sker på grundval av dessa berättigade intressen (GDPR artikel 6 (1) (f)). På samma sätt kan personuppgiftsbehandlingen ske på grundval av vår skyldighet att följa vår del av avtalet om ditt deltagande i vårt evenemang etc. (GDPR artikel 6 (1) (b)).

Om evenemanget hålls virtuellt, t.ex. via Microsoft Teams, kan namnet du loggar in med komma att synas för de andra deltagarna, liksom vad du skriver i chatten.

Vi lagrar din information tills evenemanget hålls och i upp till 3 månader efter att evenemanget har avslutats. När det gäller en kurs som består av en serie händelser sparas din information tills den sista händelsen i serien har hållits och i upp till 3 månader därefter.

Mottagare av din personliga information och utlämnande till tredje part
Vi behandlar din information konfidentiellt och vi vidarebefordrar endast din personliga information till tredje part utan ditt samtycke när vi är skyldiga att göra det enligt patentlagar inom och utanför EU, t.ex. som en del av rapporteringen till en myndighet, eller om det är nödvändigt för att utföra de ändamål som beskrivs ovan, t.ex. i samband med inlämnande av patentansökningar.

Vi använder endast din personliga information för marknadsföringsändamål om du uttryckligen har gett ditt samtycke, såvida inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan att först få detta.

Databehandlare
Vi har höga säkerhetskrav när det gäller skyddet av dina personuppgifter. Därför har vi ett antal interna förfaranden som säkerställer att vi lever upp till detta.

När vi behandlar din personliga information använder vi databehandlare som behandlar information för vår räkning och som utför instruktioner från oss. Dessa databehandlare är underkastade konfidentialitet och garanterar också att de har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att leva upp till gällande lagstiftning.

Vi har skrivit databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för våra räkning.

Överföring av information till länder utanför EU / EES
Vi överför endast din personliga information till länder utanför EU / EES när detta är nödvändigt, till exempel i samband med ansökan om patenträttigheter i länder utanför EU / EES. I händelse av att en överföring från EU / EES är nödvändig kommer en sådan överföring att ske i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter
När vi behandlar din personliga information har rätt till att

  • begära åtkomst till, korrigering eller radering av din personliga information
  • begränsa behandlingen av din information
  • motsätta dig behandling (t.ex. i samband med behandling av personuppgifter för användning i direktmarknadsföring)
  • dra tillbaka ett samtycke som har getts för behandling av din information genom att skriva till hoiberg@hoiberg.com (återkallelsen påverkar inte legaliteten i behandlingen som utförts före ditt återkallande av samtycke)
  • begära att få den information du har gett i ett strukturerat och maskinläsbart format (dataportal)
  • rätten att lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till danska ”Datatilsynet” (läs mer om att lämna in ett klagomål här: Datatilsynet)

Rätten att utöva vissa av dina rättigheter kan dock begränsas för andras integritet, affärshemligheter och / eller immateriella rättigheter.

Cookies
På webbplatsen använder vi våra egna och tredjepartscookies, som bl.a. ger information om användningen av vår webbplats. En cookie är en liten bit information som skickas till din webbläsare från en webbserver och som lagras på din enhet.

Förutom nödvändiga cookies använder vi cookies för statistik. Nödvändiga cookies hjälper till att göra vår webbplats användbar, till exempel genom att aktivera grundläggande funktioner som att kunna navigera runt på sidorna, ge tillgång till säkra områden på webbplatsen etc. Webbplatsen kan inte fungera ordentligt utan dessa cookies. Statistik-cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen genom att samla in och rapportera information anonymt.

Ingen av våra cookies samlar in personlig information om dig. Vi är dock ändå skyldiga att erhålla ditt samtycke till att använda cookies, förutom för de cookies som än nödvändiga. Du kan när som helst dra tillbaka ett samtycke som ges här.

Dessutom har du också möjlighet att blockera eller ta bort våra cookies. Läs mer om hur här. Var dock medveten om att om du antingen blockerar eller tar bort våra cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

Kategori: Nödvändig (2)

Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att möjliggöra grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera ordentligt utan dessa cookies.


NAMN PÅ COOKIE

LEVERANTÖR

ÄNDAMÅL

UPPHÖR

TYP

rc::a

google.com

Används för att avgöra om användaren är en riktig person eller en mjukvarubot. Detta möjliggör prenumeration på nyhetsbrevet.

Persistent

HTML

rc::c

google.com

Används för att avgöra om användaren är en riktig person eller en robot.

Session

HTML

wwwhoibergcomSession

hoiberg.com

Sessionscookie som kommer ihåg språkval, filter etc.

Session

HTML

 

Kategori: Statistik (1)

Statistiska cookies ger webbplatsägare insikt i användarnas interaktion med webbplatsen genom att samla in och rapportera information anonymt.


NAMN PÅ COOKIE

LEVERANTÖR

ÄNDAMÅL

UPPHÖR

TYP

p.gif

typekit.net

Denna cookie används internt på webbplatsen för att analysera och hålla reda på webbplatsens teckensnitt. Samlar inte in personuppgifter.

Session

Pixel

player.vimeo.com

vimeo.com

Kommer ihåg navigations- och videouppspelningsinställningar och skickar statistik till vimeo.com

 

 

 

* * *

Uppdaterad: mars 2021