Susanne Høiberg

Founding Partner, European Patent Attorney, European Trademark Attorney

Om Susanne Høiberg

Utbildning
CEIPI Diploma in Patent Litigation, Strasbourg, Frankrike, 2013

European Trademark Attorney, 1999

European Patent Attorney, 1997

Läkare, Köpenhamns universitet, 1988

Språk
Danska
Engelska
Tyska
Franska
Italienska
Svenska
Kinesiska

Susanne rådger inom alla områden av immateriella rättigheter, men fokuserar specifikt på rådgivning inom patentstrategi och generell innovationsstrategi inom bioteknik, medicin och medicinsk teknik i frågor som sträcker sig från global hantering av patentansökningar, licensiering, samarbete och förvärv av teknik, börsintroduktioner, patentvalidering och patentintrång. I allt hennes arbete ligger fokus på att IPR-strategin har kommersiellt syfte och är i linje med företagets utveckling.

Hennes kunder innefattar allt från små uppstartsföretag till multinationella företag.

Förutom att hantera rättsfall å hennes klienters vägnar, fungerar Susanne även som expert i patentmål och har utsetts till teknisk domare vid danska Sjö- och handelsdomstolen samt vid Danska högsta domstolen.

Förutom detta är Susanne en respekterad och erfaren talare inom Danmark/Sverige samt utomlands.

HØIBERG grundades av Susanne 1995 och hon är nu medlem av HØIBERGs styrelse.

Susanne tog sin examen från läkarskolan vid Köpenhamns universitet 1988 och arbetade som läkare på Glostrup sjukhus samt bedrev cancerforskning innan hon kom in i IPR området.

Personliga utmärkelser

"Biotechnology doyenne Susanne Høiberg focuses all her energies on helping clients to develop their business".

Susanne Høiberg, CEO, Partner och European Patent & Trademark Attorney, har ännu en gång erkänts och rekommenderats i kategorin ”field of prosecution” i IAM Patents 1000 – The World’s Leading Patent Practitioners 2016, en guide sammanställd av det hyllade magasinet Intellectual Asset Management (IAM).

http://www.iam-magazine.com/patent1000/

IP STARS har udnævnt senior partner, European Patent Attorney og European Trademark Attorney, Susanne Høiberg til en af de 250 bedste IP-rådgivere i verden. à IP STARS har utnämnt senior partner, European Patent Attorney och European Trademark Attorney, Susanne Høiberg till en av de 250 bästa IP-rådgivarna i världen.

Se hela listan här.

FÖRTROENDEUPPDRAG OCH MEDLEMSKAP

  • Styrelsemedlem, HØIBERG
  • Expertmedlem vid rättstvister
  • Teknisk domare vid Sø- & Handelsretten
  • Sakkunnig domare i Vestre Landsret och Østre Landsret
  • Bestyrelsesmedlem, Visiopharm
  • Medlem, ADIPA (Association of Danish Intellectual Property Attorneys)
  • Medlem, FICPI (Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle)
  • Medlem, FIR (Foreningen Industriel Retsbeskyttelse)

Artiklar

Immaterialretlig Crossover
Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund, Martin Lavesen
1. udgave 2015, Dansk Immaterialret IV, Gjellerup/Gads Forlag.
Författare av kapitlen:
"Freedom to operate-analyser i relation til patenter, SPC'er og brugsmodeller"
"Patent-due diligence."