Design

Ordet "design" indenfor IPR betyder udseende og udformning af hele produktet eller dele af et produkt. Med andre ord bruges designbeskyttelse til at beskytte de æstetiske kendetegn ved et produkt.

  • Har I indpakning, legetøj, værktøj, smykker eller husholdsningsartikler, hvor en beskyttelse mod andres kopiering er væsentlig

Så kan en designbeskyttelse være relevant.

Derimod kan man ikke beskytte funktionalitet eller de tekniske kendetegn for et produkt i et design. Funktionaliteten bør beskyttes ved andre beskyttelsesformer, dvs. gennem patentbeskyttelse eller brugsmodelbeskyttelse.   Designs kan bruges i forening med varemærker til at beskytte produktet som helhed. For eksempel har The Coca-Cola Company udover at have beskyttet navnet som et registreret varemærke også beskyttet udformningen af flasken og logodesignet ved designregistrering (flasken er også varemærkebeskyttet).

Hvad kræves for beskyttelse?

Et registrerbart design skal være nyt på den måde at det ikke må være offentligt kendt før indlevering af en ansøgning om designbeskyttelse. Følgelig, må designet ikke være blevet introduceret på markedet, fremvist i forbindelse med udstillinger eller i brochurer, eller nævnt i forelæsninger, osv. Derudover skal et design have individuel karakter og adskille sig væsentligt fra allerede markedsførte produkter og tidligere registrerede designs.

Den Danske Design Lov af 1. oktober 2002 indførte dog en skåneperiode på 12 måneder. Dette giver indehavere en mulighed for:

at bekendtgøre designet; og  at teste designets markedsposition før der ansøges om registrering af designet.

For at fastholde nyhed for designet, er det dog nødvendigt at indlevere en designansøgning indenfor 12 måneder fra bekendtgørelse af designet. Hvis der ikke bliver indleveret en sådan ansøgning, vil designet ikke betragtes som værende nyt og vil ikke være registrerbart.

Hvorfor beskytte et design?

Designbeskyttelse giver jeren konkurrencefordel på markedet ved at differentiere jeres produkt fra andres. Designbeskyttelse tillægger jeres design/varemærke værdi og dermed jeres selskab. Ved at beskytte jeres design, kan I forhindre andre i kommercielt at udnytte et design som er identisk eller meget lig jeres eget design.

Hvordan opnås designbeskyttelse?

Designbeskyttelse opnås ved at indlevere en designansøgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen eller hos EU Designkontoret. Designteamet hos HØIBERG vil være dig behjælpelig med at udarbejde og indlevere din ansøgning.

Relevante produkter"Design"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...