Design i udlandet

En designregistrering er med til at beskytte et unikt design mod kopiering

  • Er jeres markeder globale?
  • Anvendes jeres design i flere lande?

Løsningen for international designbeskyttelse vil typisk kunne opnås ved indlevering af en international designansøgning, som for tiden dækker 61 medlemslande.

International designansøgning

En international designansøgning er en paraplyansøgning, der kan dække alle eller nogle udvalgte lande. Der er på nuværende tidspunkt 61 medlemslande under en international ansøgning, og der kommer flere til løbende.

Fordele

Enkelt og fleksibelt system, hvor kun en enkelt ansøgning er påkrævet. Centraliseret fornyelse for alle lande.

Hvem kan bruge en international ansøgning?

En ansøgning for en international registrering af designs kan benyttes af enhver borger eller virksomhed hjemmehørende i et medlemsland. Dog er det et krav for at benytte systemet, at man er statsborger, har bopæl eller driver industriel eller kommerciel virksomhed i en stat, som har tiltrådt aftalen. Denmark er et medlemsland.

Geografisk omfang af beskyttelse

En international registrering dækker de lande, som ansøger har valgt ud fra starten.

Behandling af den internationale registrering

Et design kan beskyttes som et internationalt design i den udstrækning at det er nyt og har individuel karakter.

Et design betragtes som værende nyt hvis der ikke tidligere har været et identisk design som har været offentligt tilgængeligt.

Formalia

For at ansøgningen kan anses for indgivet, skal den opfylde visse grundlæggende formelle krav. Ansøgningen skal indgives på engelsk eller fransk, indeholde oplysninger om ansøgeren, gengivelse af designet og en angivelse af produktet, som designet skal anvendes til. Det skal også fremgå, hvilke lande ansøgningen skal gælde for. Når de formelle krav er opfyldt registreres designet i det internationale designregister og offentliggøres.

Når registreringen er offentliggjort sendes en kopi af offentliggørelsen til registreringsmyndighederne i de lande, som er designeret i ansøgningen. Designansøgningen behandles efter de samme regler som for nationale ansøgninger. Hvert designeret land har ret til at afslå ansøgningen, hvis den ikke opfylder de nationale formelle krav. Hvis designet i den internationale registrering ikke opfylder de nationale betingelser, kan den respektive myndighed helt eller delvist afslå at give den internationale registrering virkning i det pågældende land. Dette afslag får ingen virkning for designets beskyttelse i de øvrige lande, som er designeret i den internationale ansøgning.

Varighed

Registreringsperioden for en international registrering er 5 år. Den kan fornys i yderligere 5-års perioder mod betaling af de påkrævede gebyrer i op til en samlet periode på 15 år fra indleveringsdatoen.

I de designerede medlemslande hvor den nationale lovgivning yder beskyttelse for mere end 15 år for et design, vil beskyttelsesperioden for designet være i henhold til det pågældende lands nationale designlov.

Nationale ansøgninger

Det er også muligt at søge om designbeskyttelse nationalt uden for Danmark.

Gennem vores omfattende netværk af samarbejdspartnere i udlandet kan vi hjælpe dig med at opnå optimal beskyttelse af dit design i udlandet.

Kontakt

Kontakt vores designteam for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte relevant strategi for international beskyttelse af jeres design.

Relevante produkter"Design i udlandet"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...