Due diligence

Det engelske begreb Due diligence, ofte forkortet DD, er blevet en almindeligt brugt term for de undersøgelser, der foretages i forbindelse med forskellige erhvervsmæssige transaktioner for at vurdere risici og værdier ved transaktionen. Due diligence kan foretages inden for ethvert relevant område, såsom finans, IT, medarbejdere, produktion og ikke mindst IP, som patenter og varemærker.

IP Due diligence

Uanset om en transaktion er

- køb/salg af IP rettigheder

- licensering

- samarbejde

- investeringer

- børsintroduktioner

bør den modtagende part have et tilstrækkeligt overblik over rettigheder og forpligtelser samt enhver anden information, der er af betydning for vurdere rettighedernes værdi og eventuelle risici.

Derudover vil en potentiel køber ofte tilrettelægge sin due diligence analyse med henblik på at lede efter faktorer, der kan være med til at tale prisen ned.

Omvendt vil sælger normalt forsøge at præsentere sine rettigheder i et så positivt lys som overhovedet muligt for at kunne holde prisen oppe.

Uanset hvilke rettigheder, der er værdiskabende for køber, kan en grundig analyse af rettighederne, inden de erhverves, give både køber og sælger et oplyst grundlag, hvorfra pris og andre vilkår kan forhandles.

Patent Due diligence

Due diligence i relation til patentrettigheder er især relevant i transaktioner, der involverer teknologitunge virksomheder, som ofte er meget afhængige af patenter og beskyttelse af teknisk information.

Varemærke Due diligence

Såfremt varemærker og andre forretningskendetegn bærer den største værdi for køber, vil en Due diligence ofte fokusere på varemærkerettighederne.

Due diligence analysen

Ved IP Due diligence analysen bør nedenstående punkter overvejes:

- geografisk udbredelse af beskyttelsen (hvor stort et marked er dækket)

- rettighedernes alder (hvor længe er markedet dækket)

- rettighedernes beskyttelsesomfang (hvor let kan konkurrenterne omgå rettighederne)

- har rettighederne allerede været angrebet i indsigelser/retssager (giver fingerpeg om porteføljens betydning og modstandsdygtighed)

- rettighederns kvalitet (hvad er sandsynligheden for, at de kan modstå angreb)

- ejerskab (taler I med de retmæssige ejere)

- opfindere (er de korrekte opfindere angivet)

- er der hemmelig know how (og er den holdt hemmelig)

- porteføljens relevans for transaktionen (er den central eller perifer for transaktionen)

- er der Freedom-to-Operate (kan I overhovedet komme på markedet)

Forberedelse af en portefølje inden Due diligence

Vi har en gennemprøvet model for forberedelse af en portefølje inden Due diligence, således at vi har taget højde for de fleste spørgsmål allerede inden de er stillet.

Derved øger vi sandsynligheden for, at diskussioner under selve Due diligence processen udelukkende relaterer sig til relevante væsentlige emner for transaktionen og ikke drukner i petitessespørgsmål.

Det er en selvfølge, at vi kan skabe overblik over porteføljen og både kan etablere datarum, hvad enten det er fysiske datarum og virtuelle datarum.

Derudover vil vi, som oftest i samarbejde med jer, overveje købers/licenstagers mulige ønsker og formål med transaktionen, således at vi kan forberede præsentationsmateriale, som viser porteføljens værdi i denne kontekst.

Planlægning af Due diligence analyse

Vi forestår hyppigt Due diligence analyser ved transaktioner, der involverer IP rettigheder.

Analysens formål vil næsten altid være at skaffe svar på ovenstående spørgsmål, men kan vægtes i højere eller mindre grad afhængigt af den forestående transaktion.

Analysen foretages derfor i tæt samarbejde med vores kunder, således at vi sikrer at vi får svar på alle de spørgsmål, der har betydning for det specifikke projekt.

Relevante produkter"Due diligence"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...