Freedom-to-operate

En freedom-to-operate analyse giver et overblik over patentrettigheder inden for jeres firmas teknisk område

  • Har I overvejet, om I kan krænke andre patentrettigheder?

  • Er I i gang med større investeringer eller markedsføringstiltag i udlandet

En freedom-to-operate (FTO) søgning og analyse kan give det fornødne overblik, inden I foretager større investeringer.

Freedom-to-operate analyse

En freedom-to-operate analyse kan således vise om et produkt kan produceres og sælges eller en metode kan anvendes uden at krænke andres rettigheder.

En freedom-to-operate analyse er derfor særlig relevant forud for lanceringen af et nyt produkt, logo eller varemærke.

Desuden kan det være relevant at foretage en freedom-to-operate analyse inden salg eller licensering af en patentrettighed, da købere og licenstagere ofte betinger sig, at det licenserede produkt ikke krænker andres rettigheder. Det kan også være relevant at foretage en freedom-to-operate analyse forud for indlevering af en ny patentansøgning.

Søgning

En freedom-to-operate analyse omfatter en specifik søgning efter eksisterende patentrettigheder for et produkt eller en metode, et logo eller et varemærke. De fundne rettigheder analyseres nøje, dels med hensyn til hvilke lande de omfatter, og dels med hensyn til beskyttelsesomfanget.

For udstedte patenter kan vi foretage vores egen patenterbarhedsundersøgelse med henblik på at vurdere om patentet kan begæres ugyldiggjort på grund af manglende nyhed eller opfindelseshøjde. Det sker at patenter udstedes fejlagtigt, hvis myndigheden ikke har fundet de mest relevante dokumenter i deres nyhedsundersøgelser.

For patentansøgninger, som endnu ikke er godkendte, vurderes endvidere sandsynligheden for, at et endeligt patent måtte dominere det pågældende produkt eller metode.

En freedom-to-operate analyse kan være tidskrævende afhængigt af det tekniske område og mængden af patentrettigheder, der findes ved søgningen, og det kræver en betydelig erfaring at vurdere potentiel dominans af patentansøgninger og udstedte patenter.

Kontakt

Vores eksperter har erfaring i analyse af dækningsomfanget af udstedte patentkrav ud fra de nationale domstoles praksis i krænkelsesspørgsmål.

Vores eksperter har typisk medvirket i krænkelsessager, enten som repræsentant for den ene af parterne, eller som dommer ved Sø- og Handelsretten, men også som såkaldte syn– og skønsmænd, som giver dommeren i retssagen teknisk og sagkyndig bistand i forbindelse med krænkelsesspørgsmål og gyldighedsspørgsmål.

Kontakt os for et uforpligtende møde.

Relevante produkter"Freedom-to-operate"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...