IP Overvågning

I kan løbende overvåge jeres konkurrenters patenteringsaktivitet.

- Ved I, om I kan komme til at krænke andres patenter?

- Kender I jeres konkurrenter ligesågodt, som de kender jer?

- Overvejer I, hvor udviklingen indenfor jeres kommercielle område er på vej hen?

Vi kan hjælpe med at identificere patentrettigheder, som potentielt kan være i konflikt med jeres kommercielle aktiviteter - og vel at mærke identificere dem på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt, således at I har mulighed for at indregne dem i jeres virksomhedsstrategi.

En patentovervågning kan hjælpe til at forudsige hvilke produkter en konkurrent måtte have på vej. Dette kan give et fingerpeg om den fremtidige markedssituation, og eventuelt give inspiration til egne produkter. Samtidig kan det overvejes, hvorvidt en konkurrents produkter måtte krænke dine rettigheder, og om der i så fald skal tilbydes licensaftale eller nedlægges et fogedforbud.

Da langt de fleste lande offentliggør nye patentansøgninger, patenter, varemærker og design, er det muligt at overvåge hvorvidt konkurrenter har indleveret nye patentansøgninger eller fået udstedt patent. Det er også muligt at holde øje med om nye patentansøgninger er blevet indleveret eller nye patenter udstedt indenfor netop jeres kommercielle område.

Overvågninger kan foretages i specifikke lande af særlig interesse eller Worldwide, tilpasset jeres behov og med en søgestrategi udarbejdet i samarbejde med jer.

Vi aftaler med jer, hvor hyppigt overvågningerne skal ske og i hvilken grad vi skal deltage i bearbejdning af resultaterne.

Hvis andres patenter er i konflikt med jeres kommercielle interesser udarbejder vi sammen med jer forslag til strategi herfor uanset om mulighederne er samarbejds- eller licensaftaler, indsigelser eller retslige handlinger.

Relevante produkter"IP Overvågning"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...