IP Strategi

Alle virksomheder fra små produktionsvirksomheder til store forskningsbaserede selskaber bør have en strategi for beskyttelse af deres IP.

Det gælder uanset om deres IP rettigheder er:

Patenter og varemærker - der beskytter produkter og processer, især ud fra konstruktion, indhold eller funktion

Varemærker - der beskytter forretningskendetegn og brands

Designs - der beskytter produkters udformning og udseende

SPCér - der forlænger patentbeskyttelsestid for bestemte produkter

Databeskyttelse - der er beskyttelsen mod at andre kan anvende virksomhedens data ved godkendelse af kopilægemidler

Domænenavne - der beskyttes ved registrering af internetdomænet

Copyright eller ophavsret - der beskytter blandt andet tekster, billedmateriale, og musik, og også software

Filossoffen Clausewitz definerede i forbindelse med planlægningen af krig, strategi som den overordnede plan for hele krigen, hvor taktik nærmere er planen for det enkelte slag. Disse begreber kan med lethed overføres til en virksomhedsstruktur.

En IP strategi skal følge og understøtte virksomhedens forretningsplan, sikre indtjeningen ved målrettet at beskytte kommercielt relevante markeder og samtidig forebygge, at et interessant marked pludselig lukkes af andres patenter. I IP strategien fastlægges forskellige faser, hvorimod den mere detaljerede taktik kan besluttes ved indgangen til de enkelte faser.

Vi kan assistere jer ved udarbejdelse af en IP strategi – kontakt jeres rådgiver.

Hvilken IP strategi har jeres virksomhed?

Alle virksomheder med IP rettigheder, det være sig patenter, varemærker, designs eller forretningshemmeligheder har en IP strategi – og den ligger normalt mellem de to yderpoler: ad hoc ”strategien”, der nærmer sig ren taktik uden overordnet strategi, og den forkromede IP vision.

Ved ”ad hoc metoden” forstås, at beslutninger om beskyttelse af opfindelser og varemærker først træffes, når opfindelsen er gjort eller produktet er på markedet, eller at den blokerende effekt af andres patenter først overvejes, når en retssag truer. Selvom det på den korte bane kan fungere, så er erfaringen, at det oftest fører til en vildtvoksende portefølje af rettigheder og et manglende overblik med tilhørende brug af ressourcer, som kunne være brugt bedre.

Derudover indeholder IP strategien de tidsmæssige aspekter for hvert element i strategien, således at de følger forretningsplanens behov. 

Der er mange elementer, der skal adresseres i en IP strategi, således at den komplementerer forretningsplanen og virksomhedens udvikling. En patentrådgiver kan assistere med udarbejdelsen af en IP strategi enten ved at udfærdige den hele eller ved at stille alle de spørgsmål, som IP strategien skal kunne svare på.

  • Skal I selv drive markedet eller har I samarbejdspartnere?
  • Skal der anvendes eksterne konsulenter?
  • Planlægges en exit af virksomheden?
  • Skal der sikres investeringer?
  • Hvilke produkter skal på markedet, hvilke markeder og hvornår?
  • Hvor offensiv eller defensiv ønskes strategien at være?

IP strategien bør som minimum have adresseret følgende væsentlige elementer:

Beskyttelse af egne opfindelser og produkter

I udviklingsvirksomheder opstår mange nyskabelser og forbedringer og det vil langt fra være alle opfindelser, der skal beskyttes med patent. IP strategien bør adressere, hvor beskyttelse er ”nice-to-have” og hvor den er ”need-to-have”, og skal gerne specificere hvilke områder, der har så stor betydning for virksomheden, at flere lag af beskyttelse for et produkt er ønskværdigt.

I en mindre virksomhed er der ikke langt fra en opfindelse til beslutningstager, men i større virksomheder bør man udarbejde en procedure til at sikre, at opfindelser gjort forskellige steder i virksomheden rent faktisk også bliver identificeret hos dem, som skal beslutte beskyttelsesformen.

Samtidig bør IP strategien indeholde en strategi for offentliggørelse af opfindelser, hvad enten det for eksempel er videnskabelige artikler eller præsentation på messer, således at det undgås at egne offentliggørelser ødelægger muligheden for at patentere.

Hemmeligholdelse

Nogle af nyskabelserne og forbedringerne kan med fordel forblive virksomhedens hemmelighed, og hemmeligholdelse bør derfor indgå som et element i IP strategien, som også bør indeholde en plan for, hvordan hemmelighederne forbliver hemmelige.

Geografi

Med ca. 200 lande i verden, hvor det er muligt at beskytte sine rettigheder, kan en virksomhed hurtigt købe sig fattig i patentbeskyttelse, medmindre de væsentligste markeder er blevet defineret i IP strategien og der er lagt plan for valg af lande, gerne i form af prioriterede lister over lande, hvor beskyttelse er ønsket for henholdsvis væsentlige opfindelser og for mindre væsentlige opfindelser.

Varemærker

Det er utroligt frustrerende at have fundet på et godt varemærke og fået trykt 60.000 produktblade for så at opdage, at varemærket ikke må anvendes i flere lande, fordi andre har registreret et lignende varemærke. En god varemærkestrategi indeholder en tidlig vurdering af tilgængelighed i forhold til andres varemærker og indlevering af egne varemærkeansøgninger inden markedsføringen går i gang.

Portefølje management- patenttidsforlængelse

En IP strategi bør re-evalueres med få års mellemrum, og især ajourføres ved ændringer i forretningsplanen. Eksisterende rettigheder, der havde stor betydning ved etableringen, kan have mistet betydning grundet manglende marked eller manglende udviklingssucces, og bør udslettes eller minimeres geografisk, således at budgettet udnyttes til de kommercielt mest relevante rettigheder.

Derudover skal IP strategien indeholde overvejelser om tidspunkt for indlevering af for eksempel patentansøgninger, således at patentets levetid på 20 år på bedst mulig måde matcher tidspunktet for produkterne på markedet. I denne sammenhæng er det også relevant at overveje de muligheder for patenttidsforlængelse, der eksisterer for lægemidler og plantebeskyttelsesmidler, de såkaldte supplerende beskyttelsescertifikater (SPCer).

Andres rettigheder – dominerende patentrettigheder

Den klassiske konflikt inden for IP er en krænkelsessag: Produktet er på vej til markedet, men har I sikret, at der er direkte markedsadgang (freedom-to-operate eller FTO)? Med andre ord, har andre virksomheder blokeret jeres vej til markedet med deres dominerende rettigheder, som med et midlertidigt forbud dagen efter produktet er lanceret kan give alvorlige, dyre og langvarige juridiske problemer at slås med?

En god IP strategi indeholder trin med undersøgelser af andres patentrettigheder på relevante tidspunkter, således blokerende patenter kan undgås ved licensaftaler eller på anden vis neutraliseres, enten ved at angribe patenterne eller ved at designe sig vej rundt om deres beskyttelsesomfang.

Eksterne parter og kontrakter

Ansatte opfindere er ifølge loven forpligtet til at overdrage deres opfindelser til virksomheden, men det gælder ikke nødvendigvis for konsulenter og phd-studerende, selvom de aflønnes af virksomheden. IP strategien bør definere, hvilke aftaler der skal være med eksterne parter allerede ved indgåelse af samarbejdet, således at det undgås at relevante opfindelser ejes af andre end virksomheden selv.

Udlicensering

Det er ikke altid, at egne patenter udnyttes fuldt ud i virksomheden, og muligheder for ekstra indtægter ved at tilbyde andre virksomheder licenser til egne rettigheder kan med fordel overvejes i en IP strategi.

Mærkning

Jeres rettigheder skal anvendes aktivt, blandt andet i markedsføringssammenhænge, og alle relevante personer i virksomheden bør have kendskab til de forskellige rettigheder. I denne sammenhæng er det også væsentligt at mærke jeres produkter således at købere er klar over, at produkterne er patent- eller varemærkebeskyttet, og IP strategien bør specificere rutiner for mærkning, således at de overholder lovgivningen på jeres markeder.

IP strategien skal være tilpasset jeres virksomhed og skal flugte med og understøtte jeres forretningsplan. Derfor er det en god ide at spørge patentrådgiveren om alle aspekter af relevans for jeres firma nu også er blevet afklaret.

Relevante produkter"IP Strategi"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...