Økonomi og patenter

Vi hjælper med at holde styr på omkostningerne til patentering, og sikrer at der altid ageres kosteffektivt.

Hvad koster det at patentere?

Hvornår skal man betale?

Hvordan optimeres omkostningerne?

Patentering indebærer som regel en længere proces, hvor én eller flere prioritetsskabende ansøgninger indleveres og kan efterfølges af internationale ansøgninger og nationale ansøgninger. Afhængig af hvilken tilgang der vælges, går der minimum et år, og ofte kan det forventes at der går 4-6 år inden et patent er udstedt. Igennem hele denne periode er der løbende omkostninger til vedligeholdelse af patentansøgningen. Derudover er der efter udstedelse af et patent løbende omkostninger i form af årsafgifter.

Udgifterne til patentering omfatter omkostninger til udarbejdelse af en patentansøgning, indleveringsgebyrer, gebyr til patentmyndigheder for behandling af ansøgningen, omkostninger til forhandlinger med myndigheder om patentets udstedelse, udstedelsesgebyrer og årsafgifter. Betalingen af disse udgifter forfalder på forskellige tidspunkter i løbet af patenteringsprocessen, og det er i nogen grad muligt at påvirke hvornår visse udgifter skal betales.

HØIBERG råder over avancerede budgetværktøjer, som giver overblik over patenteringsudgifterne. Vi kan således tilbyde flerårige budgetter for enkelte patentansøgninger eller hele patentfamilier. Vores budgetværktøjer kan også bruges til at teste de økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier, såsom valg af i hvilke lande en patentansøgning skal indleveres. På den måde kan budgetter fra HØIBERG bruges som vigtige økonomiske styringsværktøjer i enhver organisation.

Hvis I ønsker at vide mere om budgettering og økonomistyring af patenter kan I kontakte jeres sædvanlige rådgiver eller henvende jer til en af vores eksperter i højre kolonne.

Relevante produkter"Økonomi og patenter"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...