Patent portfolio management

En patentportefølje kan være en væsentlig del af en virksomheds værdi, og porteføljen bør have samme grad af opmærksomhed som enhver anden del af virksomheden for at forblive relevant og profitabel.

Patenters sande værdi ligger ofte i den samlede portefølje, og sjældent i enkelte patentfamilier. En god patentportefølje indeholder flere patentfamilier, således at risikoen for hver enkelt patentfamilie spredes og afhængigheden af det enkelte patent nedsættes. Samtidig kan en større del af markedet ofte kontrolleres, enten ved at udelukke konkurrenter eller give adgang i form af licenser og samarbejdsaftaler.

Styring af patentporteføljen

Uanset størrelsen på porteføljen bør den periodisk og systematisk vurderes og ressourcerne balanceres i forhold til virksomhedens strategi og markedets udvikling.

Nogle patentfamilier bør bortfalde eller reduceres, hvorimod andre dele af et marked måske skal styrkes patentmæssigt.

Overblik

Vurderingen tager udgangspunkt i et godt overblik over den samlede portefølje, som i det mindste viser:

-      Relevans i forhold til produkter og teknologi

-      Diversitet

-      Alder og udløbstid i forhold til markedsintroduktion og -levetid

-      Geografisk dækning

-      Økonomi

Vi bidrager med informationer og grafiske præsentationer af jeres patentportefølje, så ovenstående på bedste vis kan illustreres.

Processen

Derudover faciliterer vi gerne selve processen og stiller mange af de spørgsmål, som vores erfaring gennem årene har vist at være essentielle til opklaring og overblik, såsom:

  • Har I IP rettigheder, der dækker forretningsområder, som i har forladt?
  • Har I forretningsområder, der mangler IP dækning?
  • Giver det mening at reducere antallet af lande for én eller flere IP familier?
  • Giver nye eller gamle konkurrenter anledning til ændring i IP strategien?
  • Er der tilkommet nye informationer som har relevans for gyldigheden af jeres rettigheder?
  • Kan dele af jeres portefølje danne basis for licenser eller samarbejdsaftaler?
  • Er konkurrenterne begyndt at patentere på jeres marked?

Kontakt

Kontakt en af vores rådgivere, når I næste gang skal tage jeres portefølje op til overvejelse, så vi kan give jer det bedste og enklest mulige overblik over jeres portefølje og inspiration til jeres overvejelser.

Relevante produkter"Patent portfolio management"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...