Patentansøgning

Et patent giver eneret til salg, produktion og anvendelse af det produkt eller den metode patentet dækker.

  • Hvordan sikrer I jer imod, at konkurrenterne blot ændrer en detalje ved jeres opfindelse og derefter lovligt går på markedet?
  • Hvordan sikrer I jer imod, at konkurrenterne dækker jeres kommende udvikling?

Det bedste værn er en gennemarbejdet og velgennemtænkt patentansøgning

I en patentansøgning defineres monopolet i patentkravene, beskrives i selve patentbeskrivelsen og eksemplificeres i eksempler og tegninger.

HØIBERG er specialister i udarbejdelse af patentansøgninger indenfor såvel alle life sciences og lægemidler som elekronik, mekanik og software. Vi har igennem en årrække fastlagt standarder for den gode patentansøgning. Afhængigt af formålet med patenteringen vurderes det fra gang til gang, hvor bredt opfindelsen skal defineres og hvor mange varianter af opfindelsen der skal beskrives for at undgå at jeres konkurrenter kan komme for tæt på.

Vi sikrer selvfølgelig også, at ansøgningen lever op til de formelle krav, og at ansøgningen samtidig lever op til den nationale lovgivning i de lande, hvor patentet ønskes udstedt. Vi varetager sagsbehandlingen frem til patentudstedelse med de respektive nationale myndigheder.

Patenterbarhed

Generelt skal tre hovedbetingelser være opfyldt for at en opfindelse kan patenteres. Den skal være ny, have opfindelseshøjde og være industrielt anvendelig. Dette kan afdækkes gennem en nyhedsundersøgelse forud for indlevering af ansøgningen.

Hvor og hvorlænge

Patentrettigheder kan opnås i stort set hele verden, enten som en national rettighed, eller via internationale patentsystemer. Patenter kan være gældende i op til 20 år fra indlevering af patentansøgningen, dog skal der betales løbende fornyelsesafgifter.

Behandling hos patentmyndighederne

Efter indlevering af patentansøgningen vil de respektive patentmyndigheder foretage en nærmere undersøgelse af ansøgningen med henblik på at afgøre om der kan udstedes patent. Såfremt ansøgningen i første omgang ikke kan godkendes, gives ansøger mulighed for at korrigere de fremsatte krav, samt argumentere for sin sag.

Vi er ansvarlige for besvarelse og overholdelse af samtlige frister, og udarbejder svar i samarbejde med jer.

Udenlandsk netværk

Vi korresponderer direkte med myndighederne i Danmark og Europa, og arbejder i et nøje udvalgt netværk af udenlandske patentrådgivere med myndighederne i det øvrige udland.

I alle store markeder er vores samarbejdspartnere udvalgt ved personlige møder, og vi monitorerer samarbejdspartneres kvalitet og prisniveau.

Relevante produkter"Patentansøgning"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...