Patenterbarhedsvurdering

En patenterbarhedsvurdering kan afsløre om en opfindelse er ny, og give et overblik over hvad der findes af lignende teknologi. Dermed kan en patenterbarhedsvurdering fortælle om jeres opfindelse kan patenteres.

  • Vil I vide, om jeres opfindelse er ny, inden der indleveres den første patentansøgning
  • Vil I vide, om konkurrentens udstedte patent virkeligt er nyt

Løsningen er en patenterbarhedsvurdering

Vi foretager søgninger i både internationale patentdatabaser, videnskabelige tidsskrifter og anden relevant litteratur. Fundne referencer analyseres nøje med henblik på at vurdere relevansen i forhold til jeres opfindelse. 

Vi dokumenterer oftest vores analyse i en rapport, hvor vi evaluerer opfindelsens nyhed og opfindelseshøjde i lyset af de fundne referencer, således at det er tydeligt, i hvilket omfang og bredde jeres opfindelse kan patenteres.

Patenterbarhedsvurdering inden første patentansøgning

Vi vil som regel anbefale at der foretages en patenterbarhedsvurdering forud for indlevering af en patentansøgning.

En patenterbarhedsvurdering kan forhindre, at vi indleverer en patentansøgning, som senere afvises på grund af manglende nyhed eller opfindelseshøjde.

Samtidig kan resultatet af en patenterbarhedsvurdering bidrage til at sikre det bredest mulige beskyttelsesomfang ud fra kendskabet til relevante publikationer om tilsvarende teknologier.

Patenterbarhedsvurdering af andres patentrettigheder

Patenterbarhedsvurderinger kan også foretages i relation til en konkurrents patent eller patentansøgning, som I måtte ønske at søge begrænset eller ugyldiggjort.

Hvis det kan påvises, at en konkurrents opfindelse ikke var ny eller havde opfindelseshøjde ved indlevering af en patentansøgning, kan I bedre planlægge jeres kommercielle strategi i forhold til patentrettigheden, for eksempel ved at begære patentet afvist eller ugyldiggjort.

Relevante produkter"Patenterbarhedsvurdering"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...