Patentkrænkelse

Infringer

Krænker I en andens patent, eller er der andre, der krænker jeres patent?

Vurdering af krænkelse

Loven er meget klar: hvis man krænker andres patent- eller varemærke-rettigheder er man hjemfalden til straf – også selvom man slet ikke vidste, at patentet eller varemærket fandtes!

Og det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis salg og markedsføring af et produkt stoppes af andres rettigheder.

Vores eksperter har stor erfaring i vurdering af krænkelse, og vi baserer vores konklusioner på nationale og internationale domstoles praksis i krænkelsesspørgsmål. Vi har medvirket i krænkelsessager i ind- og udland, både som rådgivere for patenthavere og potentielle krænkere.

Derudover er flere af vores eksperter udpeget som sagkyndige dommere ved Sø- og Handelsretten og Vestre Landsret og har erfaring som syns– og skønsmænd i retssager.

Vi samarbejder med de førende advokater med speciale i patentretssager, både i Danmark og internationalt.

Krænker I et patent eller er I i tvivl?

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres aktiviteter krænker et patent, kan vi hjælpe med at vurdere om et konkret patent dækker jeres virksomheds aktiviteter. Vi kan også foretage en freedom-to-operate analyse, hvor det undersøges om der findes patentrettigheder som dominerer jeres produkter eller aktiviteter. Dette kan med fordel undersøges inden lancering af et nyt produkt eller inden igangsættelse af et nyt projekt.

Ugyldiggørelse, licens eller work-around

Hvis det viser sig, at I krænker en andens patent, er der principielt tre veje frem, medmindre I vælger helt at stoppe aktiviteten:

-       Forsøge at ugyldiggøre rettigheden

-       Anmode om en licens til at udnytte patentet

-       Ændre jeres produkt, så det falder uden for patentbeskyttelsen

Eller måske en kombination af ovenstående. Vi har ekspertisen til at vurdere de forskellige muligheder i samarbejde med jer og har erfaringen og netværket til at realisere mulighederne.

Bliver jeres eget patent krænket?

Hvis I mener, at jeres patent krænkes af andre, kan vi hjælpe med at fastslå, hvorvidt en tredjeparts aktiviteter falder indenfor patentets beskyttelsesområde.

I tilfælde af krænkelse kan I forlange at tredjeparten indstiller sine krænkende aktiviteter. På den måde kan I forhindre potentielle konkurrenter i at trænge ind på markedet. Alternativt kan I tilbyde en licensaftale, hvorved krænkeren får tilladelse til at udøve den patenterede opfindelse inden for de tekniske og geografiske områder, som I ønsker.

Mulige reaktioner i tilfælde af krænkelse spænder fra at løse problemet i mindelighed til at anmode om fogedforbud samt at stævne vedkommende for krænkelse.

Vi har erfaringen som rådgivere, skønsmænd og dommere til at hjælpe jer med at vurdere hvilke redskaber, som er bedst egnede til at adressere en krænker.

 

Relevante produkter"Patentkrænkelse"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...