Ugyldiggørelse

Der er flere forskellige muligheder for ugyldiggørelse af udstedte patenter. Et patent kan erklæres ugyldigt gennem indsigelse overfor den patentudstedende myndighed eller gennem en ugyldighedspåstand i en national retssag.

I de fleste jurisdiktioner – herunder i Europa og USA – kan et udstedt patent begæres ugyldiggjort ved indsigelse overfor den udstedende patentmyndighed. Det skal ofte ske inden for en kort frist, som kan være fra 2 til 9 måneder fra udstedelsen.

Desuden kan et patent søges ugyldiggjort ved nationale domstole. Det kan ske i en separat retssag om gyldigheden, hvis et patent ønskes fjernet. Derudover kan et patents gyldighed anfægtes i forbindelse med en krænkelsessag.

I en ugyldighedssag skal man påvise at det udstedte patent mangler nyhed eller opfindelseshøjde, eller på andre måder ikke lever op til kravene for patentering. Vi hjælper jer med at analysere gyldigheden af patentrettigheder, som I måtte ønske fjernet. På den måde kan I begrænse andres dominerende rettigheder, som måtte indskrænke manøvrerummet for jeres virksomhed.

Vi er jeres kompetente rådgivere i forbindelse med ugyldighedssager, og bistår hele vejen fra den forudgående analyse af et patents gyldighed, i eventuelle forhandlinger med patenthaveren, og til en eventuel retssag.

Vi har omfattende erfaring med gyldighedssager både som indsigelsessager overfor den Europæiske Patentorganisation, EPO, og overfor nationale danske domstole.

HØIBERG er et af de rådgivningsfirmaer i Danmark, som gennemfører flest høringer i indsigelsessager overfor EPO. Derudover bistår vi vores klienter i danske retssager, og har derfor et indgående kendskab til det danske retssystem praksis i gyldighedssager. Denne erfaring er også medvirkende til at Sø –og Handelsretten har udpeget to af vores partnere, Susanne Høiberg og Claus Elmeros, til sagkyndige dommere.

Relevante produkter"Ugyldiggørelse"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...