Værdiansættelse

Skal du rejse ny kapital og har brug for at vide hvad din virksomheds immaterielle aktiver er værd? Planlægger du at overføre patentrettigheder og mangler en objektiv vurdering af rettighedernes værdi? Eller er du i gang med at vurdere din virksomheds patentinvesteringer overfor den skabte værdi? I hver af ovenstående situationer, og i mange andre, vil en værdiansættelse af dine patenter hjælpe dig med at foretage kvalificerede beslutninger og styrke dine forhandlingsposition.

Værdiansættelse af patenter

Det er almindeligt anerkendt at viden spiller en stadig vigtigere rolle i moderne økonomi, og immaterielle aktiver udgør ofte en væsentlig del af teknologivirksomheders værdi. Immaterielle aktiver inkluderer immateriel kapital og immateriel ejendom, særligt patenter. At opnå forståelse for værdien af en patentportefølje er et komplekst foretagende, fordi dette kræver viden fra tre forskellige discipliner: Patentlov, videnskab og økonomi.

Der er forskellige grunde til at værdiansætte et patent eller en patentportefølje, inklusiv rejsning af ny kapital, overførsel af rettigheder (overdragelse eller licensering) som selvstændige transaktioner, overførsel af rettigheder som en del af større kommercielle aftaler, heriblandt fusioneringer og virksomhedsovertagelser, kvantificering af erstatning i forbindelse med uoverensstemmelser, samt ved evaluering af en virksomheds patentportefølje. Der findes en række kvantitative og kvalitative metoder til værdiansættelsen af et patent, som bør anvendes i overensstemmelse med formålet for værdiansættelsen, men også i overensstemmelse med patentets karakteristika. Forståelse for værdiansættelsens formål er essentiel for en præcis værdiansættelse.

Fremgangsmåder

I en værdiansættelsesproces af et patent benytter vi som regel flere af de følgende, teoretisk og praktisk velfunderede, metoder for værdiansættelse:

Cost approach – estimerer udskiftning af et patent gennem ny udvikling eller erhvervelse af tilsvarende teknologi.

Income approach – værdiansættelse baseret på forventet fremtidig indkomst genereret som følge af et patent.

Market approach – vurdering baseret på lignende markedstransaktioner.

Qualitative approach – evaluering af et patents karakteristika og potentialer, såsom juridiske, teknologiske og strategiske aspekter.

HØIBERGs værdiansættelser inkluderer som regel:

  • Gennemskuelige, konkrete og forståelige kalkulerede værdier

  • En tydelig og fuldstændig definition af patentet/patenterne og rækkevidden af den beskyttelse, det giver

  • En kvalitativ analyse af patentet/patenterne

  • En analyse af værdiansættelsens formål og dettes indflydelse på de valgte fremgangsmåder

  • Mindst to uafhængige fremgangsmåder der bekræfter den kalkulerede værdi

  • En detaljeret begrundelse for de valgte fremgangsmåder

  • En redegørelse for risikoparametrene anvendt i modellerne

Idet vi kobler vores ekspertise inden for videnskab og patentlov sammen med økonomisk teori og modeller, kan vi hjælpe dig med at lave en realistisk og objektiv værdiansættelse af din patentportefølje. Vores patent værdiansættelse er foretaget af teknisk og juridisk kvalificerede eksperter, som med titlen Certified Patent Valuation Analyst er specifikt uddannede i værdiansættelse af patenter.

Relevante produkter"Værdiansættelse"

Vores ydelser sælges ofte som pakker, der spænder over en række fagområder. Vælg en pakke nedenfor og læs mere om det typiske forløb ...